ติดต่อเรา

กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนกลาง)
เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดการติดต่อ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนกลาง)
เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนกงานทะเบียน 1

โทร. 0 2354 8600-15 ต่อ 34270 , 34372

แผนกงานทะเบียน 2 ฯ

โทร. 0 2354 8600-15 ต่อ 34363

แผนกการเงิน

โทร. 0 2354 8600-15 ต่อ 34356